เห็ดหลินจือกับโรคไต

Spread the love
  • 389
    Shares

สำหรับเพื่อนๆที่อยากทราบว่าเห็ดหลินจือช่วยเรื่องโรคไตได้จริงหรือเปล่า มีผลงานวิจัยอะไรยืนยัน และช่วยได้มาก-น้อยแค่ไหน เชิญอ่านทางนี้ได้เลยค่ะ เมื่อปี 2548 ทางคณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้หยิบเห็ดหลินจือมาเป็นหัวข้อวิจัยเพื่อหาคำตอบว่าเห็ดหลินจือสามารถช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยไตเรื้อรังได้จริงหรือไม่ โดยทดสอบจากการให้สารสกัดเห็ดหลินจือกับผู้ป่วยโรคไตที่มีโปรตีนไข่ขาวรั่วในปัสสาวะ และทำการสังเกตอาการ ผลการสังเกตเบื้องต้นพบว่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือสามารถช่วยบรรเทาอาการไตอักเสบ และลดภาวะไข่ขาวรั่วในปัสสาวะได้จริง นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้รับการทดสอบมีระบบภูมิคุ้มกันและระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

เห็ดหลินจือช่วยโรคไต

ทีมวิจัยของ ศ.ดร.พญ.นริสา ฟูตระกูล แห่งภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ จุฬาฯ ได้ค้นพบว่าการใช้สารสกัดเห็ดหลินจือในปริมาณ 750-1000 mg/วัน ควบคู่ไปกับการใช้ยาขยายหลอดเลือด สามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรคไตเรื่องรังชนิดที่ไม่สามารถใช้ยากดภูมิคุ้มกันรักษาได้ วิธีการรักษาดังกล่าวยังช่วยลดภาวะการตายของเนื้อไตลงอย่างมาก และยังช่วยฟื้นฟูการทำงานของไตให้ดีขึ้น

เห็ดหลินจือแนะนำ 8394347843

อาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดสอบตามที่กล่าว เป็นผู้ป่วยโรคไตที่ตรวจพบโปรตีนไข่ขาวรั่วในปัสสาวะเรื้อรังนาน 5 ถึง 10 ปี และไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน เข้ารับการทดสอบรักษานานประมาณ 1 ปี มีผลให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้น, ไตทำงานได้ดีขึ้น และตรวจพบโปรตีนไข่ขาวในปัสสาวะน้อยลง

การวิจัยนี้ชี้ให้เห็นอีกด้วยว่าการใช้เห็ดหลินจือในการรักษา ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง และยังสามารถทานได้ในปริมาณมากๆโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเห็ดหลินจือของมหาวิทยาลัยมหิดล

ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแนะนำ

สปอร์เห็ดหลินจือ - HA new

ขอขอบคุณที่มา:

  1. จุฬาสัมพันธ์ ปีที่ 48 ฉบับที่ 24 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2548
  2. เว็บไซต์ Hi Happy Life