เห็ดหลินจือกับโรคความดันโลหิตสูง

Spread the love
  • 13
    Shares

ก่อนที่จะอธิบายว่าเห็ดหลินจือสามารถช่วยลดภาวะความดันโลหิตสูงได้ยังไง ขออนุญาตเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโลหิตสูงให้เข้าใจตรงกันก่อนนะคะ เวลาเราวัดความดันเลือด จะมีความดันโลหิตอยู่ 2 ค่า เรียกความดันโลหิตตัวบนกับตัวล่าง โดยความดันเลือดตัวบนคือความดันของเลือดเราขณะที่หัวใจบีบตัว ส่วนความดันเลือดตัวล่างคือความดันเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว ซึ่งคนปกติจะมีความดันตัวบนประมาณ 120 และตัวล่างประมาณ 80 หรือพูดได้ว่าประมาณ 120/80 ส่วนคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง คือคนที่วัดค่าความดันได้ตั้งแต่ 140/90 ขึ้นไปค่ะ

ภาพเห็ดหลินจือกับโรคความดันโลหิตสูง

(ความดันที่พูดถึงอยู่ในหน่วย มิลิเมตรปรอท หรือ mmHg ค่ะ) 

ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการใช้สารสกัดจากเห็ดหลินจือกับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งรวม 53 ราย หลังจาก 6 เดือนผ่านไปพบว่าความดันโลหิตของผู้ป่วยลดลงไปประมาณ 10-29 mmHg ในขณะที่นักวิจัยอีกกลุ่มพบว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตมีค่าความดันลดลงจาก 180/96 เหลือ 126/94 หลังจากได้รับการให้สารสกัดจากเห็ดหลินจือได้ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน และมีอาสาสมัครหลายคนหายขาดจากโรคความดันโลหิตสูง

เห็ดหลินจือแนะนำ 8394347843

นักวิจัยได้ค้นพบสารในเห็ดหลินจือที่ช่วยเรื่องความดันโลหิตสูง คือ กลุ่ม Triterpenoid ชนิดขม(Bitter Triterpenoids) ทั้งยังช่วยซ่อมแซมเส้นเลือดที่เคยเกิดการการอุดตันมาแล้วอีกด้วย สารกลุ่มดังกล่าวยังช่วยป้องกันภาวะเส้นเลือดอุดตันทั้งในผู้ป่วยและผู้ที่ยังไม่เคยเกิดภาวะดังกล่าวได้ และยังมีการจดสิทธิบัตรการนำสารกลุ่ม Triterpenoid ในเห็ดหลินจือไปใช้ในยาลดความดันโลหิตอีกด้วยค่ะ

ร้านค้าแนะนำ

ขอขอบคุณที่มา:

  1. หนังสือ “เห็ดหลินจือกับการรักษาโรค” โดย สมศักดิ์ ชินกร
  2. เว็บไซต์ hlingzhi.com
  3. เว็บไซต์ ganosmile.com
  4. เว็บไซต์ lingzhibook.com
  5. เว็บไซต์ wikipedia.org