ฟาร์มเห็ด Happylife

เกี่ยวกับเรา

ฟาร์มเห็ด Happylife

Happylife Farm ได้เลือกใช้เห็ดหลินจือแดงสายพันธุ์ G2 เป็นแม่พันธุ์ในการเพาะ เนื่องจากเห็ดหลินจือแดงสายพันธุ์ G2 นี้เป็นสายพันธุ์ที่มีสารสำคัญทางยาสูง และให้ดอกสมบูรณ์ที่สุด นำมาเพาะเลี้ยงในโรงเรือนที่สะอาด ป้องกันแมลง ทั้งยังควบคุมความชื้น แสง และอุณหภูมิ ให้เหมาะสมเพื่อให้เห็ดหลินจือของเราเติบโตอย่างสมบูรณ์และมีสารสำคัญครบถ้วน เราเลือกที่จะเก็บเกี่ยวเฉพาะดอกเห็ดในช่วงที่มีอายุตั้งแต่ร้อยสิบวันขึ้นไป เพราะจะเป็นช่วงที่ดอกเห็ดมีสารสำคัญทางยามากที่สุด นอกจากนี้เรายังคัดเฉพาะดอกที่สมบูรณ์เท่านั้นมาแปรรูป

เห็ดหลินจือฟาร์ม Happylife 2

หลังจากที่เราคัดเลือกตรวจสอบดอกเห็ดอย่างดีแล้ว เราทำให้แห้งด้วยโรงอบแห้งพลังแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้ไม่มีการปนเปื้อนจากฝุ่นหรือสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้เป็นการคัดสรรคุณภาพเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์และพึงพอใจสูงสุด

ความปลอดภัย ความสะอาดถูกหลักอนามัย รวมไปถึงกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับฟาร์มเรา เราคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่ การคัดเลือกพันธุ์ การเพาะเลี้ยง ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวแปรรูป ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จากเราปราศจากสารสังเคราะห์ และสารตกค้างใดๆ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งหมดนี้ทำให้เราได้รับการรับรองการผลิตตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ โดยมีหมายเลขรับรอง TAS:5060

โรงอบแห้งฟาร์มเห็ดหลินจือ Happylife 2

นอกจากนี้เรายังได้รับการประเมินมาตรฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้อยู่ในระดับดีมากอีกด้วย ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าจากฟาร์มเราสะอาด และมีคุณภาพสูง

ช่องทางติดต่อฟาร์มเห็ด Happylife
ที่อยู่: 107 หมู่ 9 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน, Nakhon Pathom 73180
เบอร์โทร: 089-699-4624
Facebook: Happylife Farm
Twitter: HappylifeFarm
IG: Happylife_Farm

ผลิตภัณฑ์ของเรา