ข้อตกลง

ข้อตกลงการใช้เว็บไซต์

เนื้อหาในเว็บไซต์ทั้งหมดนี้ไว้สำหรับเป็นความรู้สำหรับคนทั่วไปเท่านั้น ไม่รับประกันในผลการรักษาหรือความปลอดภัยในการนำไปปฏิบัติใช้ ไม่ควรใช้แทนที่การรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันหรือนำไปใช้เป็นหลักฐานฟ้องร้อง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนปฏิบัติตาม